Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Samurai Karateklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Torill Ervik
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
telefon: 977 55 443

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i idrettslaget) sender søknaden til politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for

populationsfarmakokinetik tyder på en minskning av sildenafils clearance vid samtidig administrering av CYP3A4-hämmare (såsom ketokonazol, erytromycin, och cimetidin).Detta kan leda till oförmåga att initiera eller bibehålla en erektion. viagra non prescription.

Efter sexuell stimulering, parasympatiska aktiviteten ökar vilket resulterar i vasodilaterande effekter. viagra generic Korset National omfångsundersökning på ED, var gemensamt utförts av landets befolkning och Family Development Board of Malaysia och New England Research Institute från USA 1998..

, erytromycin, ketokonazol, itrakonazol) såväl som den icke-specifika CYP-hämmare, cimetidin, är associerad med ökade plasmanivåer av sildenafil (se DOSERING OCH ADMINISTRERING). köpa viagra på nätet lagligt Kontroll delen av levern..

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna. viagra apoteket Farmakokinetik och metabolism VIAGRA absorberas snabbt efter oral administrering, med en genomsnittlig absolut biotillgänglighet på 41% (intervall 25-63%)..

Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C. cheapest viagra Dessutom kan individuella preferenser rikta en patient att överväga lokala terapier före eller som ett alternativ till oral läkemedelsterapi..

Känsligheten för dessa faktorer är viktiga för att bestämma den långsiktiga framgången för någon utvald terapeutisk kurs.Tas också hänsyn till intermittent användning av sildenafil är relevanta gastrointestinala biverkningar förväntas inte. buy cialis.

. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Torill Ervik.

Samurai Karateklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle trenere og ledere i Samurai Karateklubb har en slik politiattest.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her.

Med vennlig hilsen
Styret i Samurai Karateklubb

0
0
0
s2sdefault