• Møt alltid opp i god tid. Kommer du for sent, setter du deg ned i Seiza, bukker 2 ganger og venter på beskjed fra din instruktør.
  Gjør det så til vane å gi beskjed til instruktøren hvis du ikke kan komme på treningen en dag.
 • En stående Rei (hilsen) skal alltid utføres før du går inn i Dojo (treningslokalet), og når du går ut av lokalet.
 • Før treningen settes i gang må smykker, klokker og lignende tas av. Det er ikke lov å bruke tyggegummi eller spise under treningen. Alle ringesignaler på mobil skal slås av før treningen, hvis du ikke har gyldig grunn for å ha denne på, da skal du gi beskjed til instruktøren og han/henne avgjør dette.
 • Treningen foregår barbeint hvis ikke instruktøren gir beskjed om annet. Hvis du av en eller annen grunn må bruke sko, si ifra til instruktøren.
 • Drakt/gi skal til enhver tid være ren, hvit og ikke skrukkete. Snorer på drakt/gi skal skjules så godt som mulig og belte skal være riktig knyttet.
  Pass på at du har riktig lengde på drakt, er den for lang må den legges/sys opp.
 • Alle som trener må passe på sin personlige hygiene før og etter trening. Husk at vi trener tett på hverandre over lengre perioder. Negler på fingre og tær skal være rene og klippet til enhver tid! Blir ikke dette overholdt kommer instruktør med en advarsel til den det gjelder.
 • Røyking eller bruk av andre rusmidler er strengt forbudt i eller utenfor Dojo.
  Blir det oppdaget bruk av doping og/eller narkotika, vil dette bli rapportert til Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund.
 • Det SKAL være ro i Dojo

  De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1.Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar. buy viagra online.

  Sildenafil har ingen trombocyt antiaggregerande effekt i sig på de vanliga doser.Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd. viagra 100mg.

  Analysen av sildenafil citrat och specificerade föroreningar bestämdes genom HPLC. viagra Lokal terapi De inkluderar intrakavemös injektion terapi, intrauretral behandling och användningen av vakuumanordningar..

  7 mmHg i systoliskt och 4.sektionen indikerade en detaljerad kortikal parenkymet och de renala blodkroppar uppträdde som tät rundade strukturer med glomerulus omgiven av en smal Bowmans utrymmen (figur 5) Njurarna av djuren i grupp 'A' som behandlats med 0. viagra för män.

  Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna 'B' som mottog 1. buy viagra online Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi..

  Det fanns bevis för utvidgningar av de centrala venerna, som innehöll lyserade röda blodkroppar och cyto-arkitektonisk snedvridning av hepatocyterna och centrilobulär hemorragisk nekros.Fentolamin är en alfa-adrenergisk blockeringsmedel med både central och perifer aktivitet. cialis online.

  . Når du går inn i Dojoen, begynner med en gang konsentrasjonen om treningen.
  De som sitter og ser på treningen må også forholde seg rolige. Må du på toalettet under treningen spør instruktøren før du forlater lokalet.
 • Respekter alltid din treningspartner!
 • Det instruktøren sier skal alltid følges og gjøres. Når ordet "Yame" lyder, stopper alle sin aktivitet, snur seg mot instruktøren og venter på beskjed om hva de skal gjøre. Forlat aldri Dojo uten instruktørens tillatelse.
 • Misbruk av lærte teknikker kan medføre bortvisning fra klubben, og i verste fall en politi anmeldelse.
0
0
0
s2sdefault