KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)

  1. Junzuki no tsukomi
  2. Gyakuzuki no tsukomi
  3. Mawashigeri chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)

  1. Maegeri chudan - mawashigeri chudan - gyakuzuki chudan
  2. Surikomi maegeri chudan - mawashigeri chudan - gyakuzuki chudan

SANBON GUMITE

  1. Chudan soto uke
  2. Chudan uchi uke
  3. Chudan maegeri uke ipponme (nr. 1)
  4. Chudan maegeri uke nihonme (nr. 2)

KATA

  1. Pinan Nidan
0
0
0
s2sdefault