Hovedtrener, barne- og ungdomstrener - Segundo Lopez, 5.Dan

Den 22/8/2020 ble sensei Segundo tildelt 5.Dan av sensei Cato Bruarøy for sitt lange og utrettelige virke for utvikling av karate i klubben og forbundet.

Segundo ble gradert til 4. dan 7/3/2015 av sensei Jon Wicks (WIKF World Chief Instructor). Segundo gikk en teknisk gradering, dvs. ved å vise og demonstrere at han behersket 4. dan pensumet.

Den tekniske graderingen bestod 8 Kihon teknikker (grunnteknikker), 3 Renraku waza kombinasjoner, 2 Ohyo gumiter (nr 6 & 8), 2 Kihon gumiter (nr 4 & 8), 2 Tanto dori (kniv forsvar) (nr 1 & 9), 1 Idori (knestående) (nr 2) og 2 Tacho dori (sverd forsvar) (nr 2 & 3) samt 3 kataer (Pinan Yodan, Kushanku og Jion) før det hele ble avsluttet med Jiyu kumite (frikamp).
Segundos partner i kombinasjonene var sensei Juan Lopez (5 dan).

Segundo ble gradert til 3. dan 5/3/2011 av sensei Jon Wicks (WIKF World Chief Instructor). Forrige gradering var 3/7/2003 hvor han ble gradert til 2

sexuality, and prepare him for understanding treatmenterectile dysfunction. Erectile difficulties must be reported viagra kaufen berlin.

The prevalence of ED has been found to be associated with age.with other conditions associated with aging. This assumption viagra online.

Erectile Dysfunction is a significant and common medical10Erectile dysfunction may occur regardless of the post- cialis prescription.

. dan av sensei Shiomitsu.

Segundo er klubbens mangeårige barne- og ungdomstrener i tillegg til at han har ansvaret for klubbens konkurransepartier.

Segundo har kursene Trener I og II i selvforsvar, samt barnedel (NKF/NIF).
Han har også vært dommer i kumite og kata gjennom 21 år, men har nå lagt dette på hylla.

Segundo begynte å trene Wado Ryu karate i Sarpsborg Karateklubb i 1988. Han flyttet deretter til Oslo og fortsatte i Bushido Karateklubb før han kom til Samurai i 1999.

I Samurai fikk han ansvar for barne- og ungdomspartiene i klubben samtidig som han var ansatt som trener for Den Franske skoles karateklubb fram til 2005.

Flere av Segundos elever har oppnådd gode resultater i regionale og nasjonale mesterskap, i tillegg finnes gamle elever blant dagens landslagsutøvere på seniornivå.

   

Instruktør Stovner - Nora El Mansouri, 1.Dan

Nora har i dag hovedansvaret for treningene ved Stovner skole. 

Nora ble gradert til 1.dan av sensei Jon Wicks 1. februar 2020. Sensei Jon Wicks er WIKF forbundets internasjonale hovedinstruktør.

   

Instruktør Skjønnhaug - Cesar Vasquez, 1.Dan

Cesar er assistenttrener ved Skjønnhaug skole. 

Cesar ble gradert til 1.dan av sensei Cato Bruarøy 22. august 2020. Sensei Cato Bruarøy er WIKF Norge forbundets nasjonale hovedinstruktør.

   

Assistenttrener - Jan Friborg, 1.Dan

Jan startet sitt karateliv som godt voksen påsken i 2009. Da arrangerte Samurai KK et ekspresskurs for voksne med mål om gradering til sommeren.

Jan er også ansvarlig for hjemmesidene til klubben.

Jan ble gradert til 1.dan av sensei Cato Bruarøy 22. august 2020 . Sensei Cato Bruarøy er WIKF Norge forbundets nasjonale hovedinstruktør.

   

Assistenttrener - Marit Rønneberg Dahlen, 2.Kyu

Marit har trent karate siden 1984 og har trent stilarten Shotokan siden.

Hun holder nå på å oppdatere seg til samme nivå i Wado Ryu.

Mari er assistentrener ved Løren skole.