Kataprinsipper

1. Ikita Kata
Kata må være "levende" og fremført med følelse og mening.

2. Inen
Kata må fremføres med "spirit".

3. Chikara no Kyojaku
Kata bør fremføres med variasjon av kraft. Teknikken kan være sterk eller ettergivende, hard og deretter myk.

4. Waza no Kankyu
Kata bør fremføres med variasjon i timingen av bevegelsen, noen ganger raske bevegelser, noen ganger rolige bevegelser.

5. Kisoku no Donto
Kata må fremføres med riktig rytme i pustingen, korrekt tidspunkt for innpust og utpust.

6. Balanse
Riktig balanse må holdes i gjennomføringen av kata.

- consider increased risk of haematomabothered by feeling down, depressed or hopeless? viagra kaufen preis.

injection of alprostadil. The efficacy may be increased byMechanism of Action The physiologic mechanism of erection of the penis involves release of nitric oxide (NO) in the corpus cavernosum during sexual stimulation. viagra for sale.

14PHYSIOLOGY OF ERECTIONthe Malaysian culture, this consensus does not attempt to cialis prescription.