Kataprinsipper

1. Ikita Kata
Kata må være "levende" og fremført med følelse og mening.

2. Inen
Kata må fremføres med "spirit".

3. Chikara no Kyojaku
Kata bør fremføres med variasjon av kraft. Teknikken kan være sterk eller ettergivende, hard og deretter myk.

4. Waza no Kankyu
Kata bør fremføres med variasjon i timingen av bevegelsen, noen ganger raske bevegelser, noen ganger rolige bevegelser.

5. Kisoku no Donto
Kata må fremføres med riktig rytme i pustingen, korrekt tidspunkt for innpust og utpust.

6. Balanse
Riktig balanse må holdes i gjennomføringen av kata.

1 2 3 4 5 viagra kaufen ohne rezept köln Research Institute from the USA in 1998. Based on this.

Sildenafil is mainly cleared from the plasma non-renally (clearance around 41 l/h, comparable to hepatic plasma flow), with a mean terminal half-life of approximately 4 hours. buy viagra online An increase in adverse reactions (abnormal vision, gastrointestinal and cardiovascular) was observed following doses of 200 mg sildenafil..

Narcoticsalways or cialis without prescription.