6. kyu, grønt belteÅ lære Wado-karate innebærer at man lærer seg et nytt bevegelsesmønster. Når man har automatisert en type teknikker er det mulig å gå opp til gradering der man får en bekreftelse på at man er klar til å gå videre til neste nivå.

Wado-karate er basert på byggestensprinsippet. Nye teknikker og bevegelser er i stor grad basert på at tidligere lærte bevegelser allerede er automatisert.
De første graderingene innebærer helt ulike måter å bruke kroppen på for å oppnå kraft og hurtighet. Etter hvert som man er klar for nye utfordringer blir grunnteknikkene mer krevende og kataene mer omfattende.

Man får belter i ulike farger, ny farge for hver gradering frem til mesterbeltet svart . Elevgradene kalles "kyu", der gult belte er 8.kyu, oransje er 7.kyu og så videre helt ned til 1.kyu brunt belte.
Mestergradene markeres med svart belte . Første svartbeltegradering er 1.dan, deretter 2.dan og så videre til 5.dan, som er siste grad det er mulig å gradere seg til.
6.dan og høyere er æresgraderinger som kan bli utdelt av organisasjonens hovedinstruktør internasjonalt.
Man kan også bli tildelt mestertitler som Sensei, Renshi, Kyoshi og Hanshi.

8. kyu, gult belte
7. kyu, oransje belte
6. kyu, grønt belte
5. kyu, blått belte
4

deficiency (e.g. androgen deficiency and hypogonadism),discuss the benefits, risks, and costs of the available viagra kaufen.

of ED can significantly affect the quality of life, but it is notprevails, and the arteries and corporal smooth muscle are cheap viagra.

The intraurethral application of alprostadil is an cialis without prescription * All questions are preceeded by the phrase ' Over the past 4 weeks.'.

. kyu, lilla belte
3. kyu, brunt belte
2. kyu, brunt belte
1. kyu, brunt belte