Trening med mening

Trening med mening

Selvforsvar, disiplin, konsentrasjon, kroppsbeherskelse, balanse, kondisjon, bedre helse... Karate er allsidig og velegnet trening for barn og voksne i alle aldre og det er aldri for seint å begynne. Lite tid til overs i hverdagen? Kombinert trening for barn og voksne gjør det enklere!

Klubbgradering

Klubbgradering

Spente karateutøvere før klubbgraderingen starter. Det er klubbgradering to ganger i året for barn yngre enn 12 år. Eldre barn, ungdom og voksne graderer ved vinter eller sommersamlingene som er i WIKF regi.

Gasshuku

Gasshuku

Det arrangeres to treningssamlinger, gasshuku, i løpet av året. En vintersamling rundt månedsskiftet november/desember og en sommersamling i juni. Til disse samlingene kommer det utøvere fra ulike klubber i Østlandsområdet og samlingen varer i 3 dager.

OVERGANG TIL NYTT MEDLEMSSYSTEM

 

Til informasjon vil klubben løpet av høsten 2021 gå over til nytt medlemssystem med faktureringsløsning etter krav fra NIF.

En slik systemovergang kan innebære noen utfordringer og vi ber derfor om tålmodighet og forståelse i denne prosessen. Når alt er på plass vil klubben følge kravene fra NIF, og det kommer også til å gjøre driften av klubben enklere for oss frivillige som bruker vår fritid på dette.

 

Underveis i prosessen kan det hende at dere som medlemmer får sms eller eposter som dere ikke skulle hatt, eller kanskje får dere ikke en faktura eller et trekk som skulle kommet. Det kan også komme melding om trening eller medlemskap som avsluttes eller purring på en faktura som er betalt, eller aldri er mottatt. Eller dere faktureres/trekkes for mye eller for lite.

Det har oppstått litt smårusk hos andre klubber som har gått over til det nye medlemssystemet og vi håper leverandør har greid å luke ut mest mulig av slike feil, men skulle det skje er det ingen grunn til bekymring - er det feil noe sted retter vi opp 😊

Det er bare å ta kontakt med klubben så skal vi og leverandøren finne ut av det og rydde opp.

 

!!! NYTT KONTONUMMER FOR BETALING AV KONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT !!!

 

Merk at klubbens kontonummer ikke vil stå som mottaker på fakturaene og ikke lenger skal brukes til betaling av kontingent og treningsavgift.

Ny konto er til idrettsforbundets betalingsleverandør Buypass 1813 28 86438.

 

Alle må opprette ny avtalegiro, og ved bruk av AvtaleGiro for betaling til klubben må denne opprettes på nytt i kommende system. Dette kan enkelt gjøres via lenken https://avtalegiro.nif.no/  og kan settes opp allerede før oppstart, også denne mot Buypass.

Ved oppretting av AvtaleGiro ved betaling i egen nettbank er det viktig å legge merke til at faktura som kommer på epost har to forskjellige KID-nr. Det er KID som er merket «efaktura KID» helt nederst på siden som skal benyttes til dette.

 

Dersom noen er medlem i flere idrettslag eller betaler på vegne av barn som har flere medlemskap kan det hende også disse lagene gradvis begynner å bruke samme system for betaling. Husk derfor å sette en beløpsgrense for trekk som tar høyde for dette og som et minimum er høyere enn månedlig treningsavgift og årlig kontingent sammenlagt.

0
0
0
s2sdefault